RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Regeringen: Inflationsmålet nås först 2025

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) lägger fram regeringens budgetförslag för 2024. Arkivbild. Bild: Mikaela Landeström/TT

Ekonomi/Politik (TT)

Regeringen räknar med en bister ekonomisk höst och Sveriges BNP faller i år.

Och det dröjer innan inflationen kommer ner till Riksbankens mål på två procent.

Budgeten är återhållsam för att inflationen ska bekämpas, som regeringen uttrycker det. Summan av reformerna ligger på 39 miljarder kronor, enligt regeringens budgetförslag.

Hög inflation fortsätter prägla svensk ekonomi som bedöms vara i en lågkonjunktur 2023 och 2024, skriver regeringen.

"Sverige befinner sig fortsatt i en ekonomisk vinter och i ett svårt säkerhetsläge. Regeringen prioriterar att bekämpa inflationen och stötta hushåll och välfärd", säger finansminister Elisabeth Svantesson i ett pressmeddelande.

Inflationen, enligt det breda måttet KPI, bedöms falla från i snitt 8,7 procent i år till 4,0 procent nästa år.

"Men att det dröjer fram till 2025 innan inflationsmålet om två procent nås", skriver regeringen.

Arbetslösheten spås stiga från 7,6 procent i år till i snitt 8,2 procent nästa år.

Bedömningarna är i linje med vad som presenterades för några veckor sedan vid regeringens möte i Harpsund.

Enligt prognosen bedöms Sveriges offentliga finanser visa underskott tre år i rad, åren 2023-2025.