RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Nya oron: Räntan kan bli ännu högre än väntat

Riksbanken kan höja styrräntan mer än tidigare prognoser sagt, enligt två ekonomer som TT har pratat med. Arkivbild. Bild: Tim Aro/TT

Ekonomi (TT)

Risken har ökat för att styrräntan höjs mer än väntat. Det menar två ekonomer inför veckans räntebesked. ”Tongångarna har ändrats, säger Alexandra Stråberg”, chefsekonom på Länsförsäkringar.

På torsdag kommer Riksbanken med nytt räntebesked. Tidigare prognoser från flera av storbankerna har varit samstämmiga: det blir en sista höjning med 25 punkter (0,25 procentenheter), till 3,75 procent. Men läget har ändrats, menar två experter som TT har pratat med. Riksbanken kan komma att höja styrräntan både mer och fler gånger än vad tidigare prognoser sagt.

– Jag tycker att det är ett jättelurigt läge just nu, jag är inte alls så säker på att Riksbanken bara höjer med 25 punkter på torsdag som jag var för några veckor sedan, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

25 punkter mest troligt

Förra veckan meddelade såväl Bank of England som Norges centralbank att de dubbelhöjer sin styrränta, vilket var mer än väntat. Europeiska centralbanken (ECB) höjde enligt prognos med 25 punkter, men aviserade samtidigt för att ytterligare en höjning kan komma i slutet av sommaren. Något som kan påverka Riksbankens agerande, säger Boije.

– Att ECB flaggat för ytterligare en höjning tillsammans med både Storbritanniens och Norges dubbelhöjning har väsentligt ökat sannolikheten för att Riksbanken kan göra en dubbelhöjning.

Det mest troliga är ändå att det blir att Riksbanken höjer räntan med 25 punkter på torsdag, tror Boije.

– Jag lägger mina kort på det. När det gäller ytterligare höjningar framöver tror jag att det beror på hur inflationsutfallet ser ut månad för månad.

"Kan komma mer"

Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar, menar att hur andra centralbanker agerar inte väger lika tungt som den svenska inflationsutvecklingen när det gäller hur Riksbankens sätter styrräntan.

– Tidigare har man pratat om att den amerikanska centralbanken ska sänka räntorna, nu är det andra tongångar, att man ska höja i stället. Riksbanken tittar såklart på vad andra gör, men avgörande för Sveriges del är inflationen och den är dubbelt så hög som i till exempel USA. Vi tror ändå att det blir 25 punkters höjning på torsdag, men det behöver inte vara den sista räntehöjningen, det kan komma mer därefter.

Stråberg pekar på att svensk ekonomi har visat på god motståndskraft, bland annat på arbetsmarknaden.

– Motståndskraften är positiv på ett sätt, det betyder ju arbetslösheten inte kommer öka så mycket som vi trodde tidigare. Å andra sidan betyder det för Riksbankens del att man kanske kommer att höja räntan mer för att få ned inflationen.

Inte sett full effekt

Hittills har man sett en ganska liten effekt på privatkonsumtionen, eftersom det tar tid innan styrräntan slår igenom fullt ut, säger Stråberg.

– 70 procent av alla som har bolån kommer möta en ny räntenivå det närmaste året, vilket så klart påverkar. Man måste fundera på, när det väl slår igenom, var befinner sig ekonomin då och vilken effekt får det på hushållen?

Robert Boije ser en risk att Riksbanken höjer räntan för mycket.

– Det är en svår balansgång. Risken är att man tar i för mycket på kort sikt och så ser vi den fulla effekten först kanske om ett halvår. Det skulle ge negativ effekt på fastighetsmarknaden, kronan riskerar att urholkas ännu mer och så får vi ett moment 22.

Rättad: I en tidigare version av texten angavs fel arbetsplats för Robert Boije.

Annika Andersson/TT

Fakta

Höjningarna av styrräntan syftar till att dämpa efterfrågan i ekonomin och därmed trycka ned prisökningarna. Målet är inställt på 2 procent i KPIF-inflation och ned dit är vägen lång. I maj uppmätte Statistiska centralbyrån (SCB) KPIF-inflationen – det vill säga prisökningarna i årstakt med fast ränta – till 6,7 procent.

Sedan i april 2022 har Riksbanken höjt styrräntan ovanligt snabbt, från noll till 3,5 procent i april i år.

Riksbankens nästa räntebesked är planerat till den 29 juni.