GLOBALA SKATTERNA

Så dyr kan en global minimiskatt bli för svenska företag

OECD:s generalsekreterare Mathias Cormann Bild: Michael Sohn/TT

Om ett halvår införs det kanske mest komplexa skattesystem som någonsin har skapats, skriver DI. Konsekvensen kan bli miljardkostnader för svenska företag.

EU har gjort OECD:s modellregler om en global tröskel för bolagsskatt på 15 procent till bindande direktiv. Näringslivets Skattedelegation kallar det för ”ett av de mest komplexa skatteregelverk som utarbetats och antagits i modern tid”. Planen är att de ska träda i kraft vid årsskiftet, skriver DI.

Men än så länge är mycket oklart, konstaterar tidningen.

”Med de ramar och resurser utredningen givits är det vår bestämda uppfattning att det inte varit möjligt för utredaren och sekretariatet att ta fram ett delbetänkande av tillräckligt god kvalitet”, skriver fyra experter i ett särskilt yttrande.

De får medhåll från näringslivet.

”Bristerna i klarhet och framförhållning vältras på företagen på ett oacceptabelt sätt”, skriver Näringslivets Skattedelegation.

DI förklarar att en svensk koncern som omfattas av reglerna väntas i genomsnitt behöva rapportera uppemot 20.000 datapunkter och att varje enskild datapunkt beräknas ta sex minuter för företagen att hantera. För ett medelstort svenskt företag innebär det 2 000 timmars arbete innan allt är klart.

”Vad det kan tänkas kosta det enskilda företaget är mycket svårt att veta, men i delbetänkandet finns ett flertal beräkningar där det i ett fall handlar om uppemot 1 miljard kronor i nya löpande kostnader – utöver initiala kostnader för it och kompetens”, skriver DI.

Dagens Industri: Global minimiskatt – kaos hos svenska företag