AI

Mänskligare AI-röst gör oss mer misstänksamma mot varandra

Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Utvecklingen av avancerade AI-system med människoliknande drag gör oss mer misstänksamma mot varandra, visar ny forskning från Göteborgs universitet.

I en studie har olika typer av samtal studerats, där ibland ett AI-system utgör den ena parten.

Här upptäckte forskarna att vissa beteenden i samtal mellan två människor tolkades som tecken på att en av dem i själva verket var en robot. Till exempel pauser i samtalet tolkades som att ”AI: n” tog tid på sig att processa det som sagts, vilket ansågs avslöja att det rörde sig om en AI.

– En följd av att inte kunna vara helt säker på avsikten och identiteten hos den man interagerar med, kan vara att man blir överdrivet misstänksam även när det inte finns fog för det, säger Jonas Ivarsson, professor i informatik, som genomfört studien tillsammans med kollegan Oskar Lindwall.

När en misstanke väcks kan vår interaktion och kommunikation ”saboteras” och blir mindre produktiv.

Pressmeddelande: Mänskligare AI-röst gör oss mer misstänksamma mot varandra