DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Något större framtidstro bland företagare

Sveriges företagare har en något mer positiv syn på framtiden, visar SEB:s senaste företagarindikator. Arkivbild. Bild: Christine Olsson/TT

Ekonomi (TT)

Sveriges företagare har en något mer positiv syn på framtiden, visar SEB:s senaste företagarindikator.

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling de kommande tre månaderna ökar från 22 till 25 procent, medan andelen som tror på en negativ utveckling minskar från 22 till 16 procent. Andelen företagare som tror på oförändrad utveckling ökar också något, från 54 till 56 procent.

Därmed hamnar företagarindikatorn, som är skillnaden mellan andelen som ser en ljus utveckling respektive negativ utveckling, på 9. Det är en uppgång med 9 enheter från förra månaden.

"Efter en trendmässig nedgång de senaste 18 månaderna ser vi den här månaden positiva vindar hos företagarna. Sannolikt är det en återspegling av att inflationen toppat samtidigt som räntetoppen närmar sig. Det finns dock en uppenbar risk att de positiva tongångarna blir kortvariga när Riksbankens senaste räntehöjning når företagarna," säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i ett pressmeddelande.

Företagsindikatorn mäter företagarnas förväntningar på omsättning, likviditet och arbetstid de kommande tre månaderna.