AI OCH AUTOMATISERING

Expert: Öppen AI-forskning enda vägen framåt

Bild: Michael Dwyer

Tungviktare inom tech vill se en sex månaders paus i utvecklingen av avancerad AI-teknologi. AI-experten Sara Mazur uppmanar att ämnet sakligt debatteras, men det vore olyckligt om det förhindrar ofarlig forskning, säger hon på IVA:s hemsida.

– Det måste råda en balans mellan dessa överväganden om reglering och försiktighet och de möjligheter som skapas genom öppen och fri banbrytande forskning. Det vore olyckligt om vi förhindrade ofarlig forskning som kan leda till lösningar på världens stora utmaningar och rädda enskilda människors liv, säger IVA-ledamoten Sara Mazur, ordförande för den svenska AI-satsningen WASP på IVA:s hemsida.

I ett öppet brev från den ideella organisationen Future of Life Institute uppmanar tungviktare som Elon Musk, Applegrundaren Steve Wozniak och den svenska AI-forskaren Max Tegmark att den snabba AI-utveckling som pågår just nu pausas i sex månader för att hinna få fram regler och ramverk som är "up-to-date".

Sara Mazur tycker det är positivt att man reflekterar över AI-teknologins utveckling. Samtidigt tror hon på en öppen och transparent forskning som ett ett säkert och ansvarsfullt sätt att utveckla tekniken. Det är också oklart om det ens går att bromsa utvecklingen på global nivå.

– Nej, det har jag väldigt svårt att tro, men det är mycket bra att ämnet sakligt debatteras och att det leder till en sund fortsatt utveckling av teknologier som kan gynna mänskligheten, säger Sara Mazur.

IVA: Öppen AI-forskning enda vägen framåt