DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

KI: Lågkonjunktur till 2026

Konjunkturinstitutet, med prognoschef Ylva Hedén Westerdahl presenterar institutets prognos för den svenska ekonomin. Arkivbild Bild: Anders Wiklund/TT Nyhetsbyrån

Ekonomi (TT)

Det dröjer till andra kvartalet nästa år för att inflationen ska komma ner till Riksbankens mål på 2 procent, enligt en färsk prognos från Konjunkturinstitutet (KI). Och lågkonjunkturen vi befinner oss i väntas pågå till 2026.

För i år räknar KI med att Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) faller med 0,6 procent, följt av en återhämtning med 1,3 procent nästa år.

"Konjunkturinstitutets prognos är att Riksbanken inleder en serie av räntesänkningar i början av nästa år för att stimulera efterfrågan i ekonomin. Det dröjer dock till 2025 innan konjunkturen tydligt vänder uppåt och lågkonjunkturen bedöms inte vara över förrän 2026", skriver KI.

Bättre stämningsläge

Prognosen kommer efter publiceringen av en ny barometerindikator som visar att stämningsläget i svensk ekonomi förbättrades något i mars. Indikatorn steg 2 enheter till 88,2.

Uppgången kommer oväntat. Analytiker hade i snitt räknat med att index skulle gå ned till 85,0, enligt en sammanställning av prognoser från Bloomberg.

KI reviderar även upp barometerindikatorn för januari till 86,2, från en tidigare beräkning på 85,7.

"Samtliga sektorer bidrar till uppgången där detaljhandeln och tjänstesektorn är de sektorer som ökade mest", skriver KI i ett pressmeddelande.

Hushållens förväntningar

Hushållens konfidensindikator steg också, från 61,1 till 62,8.

"Uppgången förklaras till störst del av att hushållens förväntningar såväl på den egna ekonomin som på Sveriges ekonomi om tolv månader blev något mindre pessimistiska", skriver KI.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg marginellt till 95,1.

Detaljhandelns konfidensindikator steg med 3,2 enheter till 81,8.

Tjänstesektorns indikator ökade också, men pekar fortsatt på ett svagare läge än normalt på nivån 92,1, upp 2 enheter mot februari.

Joakim Goksör/TT