DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Nya siffran: Hushållen håller hårt i plånboken

Tuffare tider väntar. Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson/TT

Ekonomi (TT)

Byggbranschen är pressad och människor håller allt hårdare i plånboken.

Det märks allt tydligare i statistiken. Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn sjönk kraftigt i februari.

– Ytterligare ett tecken på att vi rör oss mot tuffare ekonomiska tider, säger Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar.

Tidigare i veckan kom siffror som visade att Sveriges BNP minskade med 0,9 procent under fjärde kvartalet, jämfört med kvartalet före.

Den dystra bilden befästs nu av inköpschefsindex, en viktig konjunkturmätare för den svenska ekonomin för tillverkningsindustrin och tjänstesektorn, som föll från strax över 50 i januari till 45,7 i februari. Ett indextal över 50 brukar traditionellt indikera tillväxt, medan ett indextal under 50 innebär en minskad aktivitet i sektorn.

– En ovanligt stor nedgång och även om enskilda månadsutfall ska tolkas med viss försiktighet pekar trenden nedåt. Hushållens minskande konsumtion påverkar tydligt tjänstesektorn, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Byggvaruhus och arkitekter drabbas

Att produktionsnivåerna inom byggsektorn faller kraftigt påverkar även flera andra aktörer, förklarar Jörgen Kennemar.

– Exempelvis varuhus som säljer olika byggnadsprodukter. Även arkitekter drabbas hårt. Företag inom bygg- och anläggning är kännbart sammanflätade med varandra.

Enligt Arbetsförmedlingen varslades över 15 000 personer i februari, vilket kan jämföras med 5 300 i januari och 1 400 i februari i fjol.

Antalet arbetslösa ligger i det närmaste stilla. I slutet av februari var 341 400 personer, eller 6,5 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa på landets arbetsförmedlingar.

Ökad arbetslöshet väntas

Länsförsäkringars chefsekonom Alexandra Stråberg förväntar sig att detta kommer att ändras under året.

– Eftersom arbetsmarknaden är sencyklisk, det vill säga att det tar tid innan effekter märks där, så förväntar vi oss en högre arbetslöshet framöver. När vi kommer längre in på året tror jag också att flera sektorer kommer drabbas, säger hon.

– Vi ser redan nu att flera företag drar ned på, och avstår från, stora investeringar.

Jörgen Kennemar stämmer in i den prognosen.

– Om trenden håller i sig kan det leda till minskad sysselsättning och därmed ökad arbetslöshet, säger han.

Joakim Hugert Lundberg/TT

Fakta

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn.

Målet med PMI är att mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel.

Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad och inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad.

Källa: Swedbank