DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Svensk BNP backar: "Rejäl överraskning"

Ekonomer trodde på en BNP-ökning. Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson/TT

Ekonomi (TT)

Svensk ekonomi backade mer än väntat under sista kvartalet 2022. ”Det här var en rejält svag siffra”, säger SEB-ekonomen Olle Holmgren.

Sveriges BNP sjönk med 0,5 procent i december, jämfört med föregående månad, enligt statistik från SCB. Jämfört med samma månad året före föll BNP med 1,8 procent.

Därmed sjönk BNP (bruttonationalprodukten) för fjärde kvartalet som helhet med 0,6 procent jämfört med både föregående kvartal och samma kvartal året före.

Ekonomerna hade räknat med att BNP skulle växa med 0,2 procent under kvartalet, enligt Bloombergs sammanställning.

– Framförallt konsumtionen har varit svag, det är en viktig faktor. En annan faktor är att lager som har varit starka har fallit tillbaka, säger Olle Holmgren, ekonom på SEB.

"Svag siffra"

Företagen har fortsatt att producera och byggt upp lager trots att efterfrågan inte har funnits.

– Sådana processer brukar kunna slå om i minskad produktion ganska snabbt, säger Olle Holmgren.

Han beskriver BNP-siffran som "en ganska rejäl överraskning".

– Det här var en rejält svag siffra. Betydligt svagare än vad vi hade förväntat oss.

Under oktober och november stod ekonomin emot bättre än förväntat. Det var en anledning till att kvartalssiffran kom som en överraskning för ekonomerna.

SCB har i den senaste prognosen reviderat ned siffrorna för oktober och november.

– Dessutom har man skattat om säsongsjusterad BNP även för tidigare kvartal under 2022, så kvartalsförändringarna tidigare under året som såg bra ut ser svagare ut nu, säger Olle Holmgren.

Räntan kan toppa

TT: Vad betyder det här för Riksbankens räntehöjningar?

– Siffran hamnar snarare lite under Riksbankens prognos. I närtid påverkar det inte deras planer på att höja räntan, vi tror på 50 punkter i februari, säger Olle Holmgren och fortsätter.

– Men på sikt så talar det för att Riksbanken är på väg att nå en topp i räntehöjningen.

TT: Vad innebär på sikt?

– Ganska nära i tid. Men inflationen ser fortsatt oroande ut så risken är att det kan komma ytterligare någon höjning senare under våren.

Johanna Ekström/TT

Olle Lindström/TT