RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Nya prognoser: Då sänks styrräntan

Inflationstoppen är här nu och svensk tillväxt försvagas enligt Swedbank. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg /TT

Ekonomi (TT)

Sverige har nått inflationstoppen. Nästa år väntas räntesänkningar bli aktuella från Riksbankens sida. Det förutspås i två nya konjunkturprognoser från SEB respektive Swedbank.

Inflationen har toppat. Men en svag krona ställer till det och räntehöjningarna fortsätter ett tag till för alla räntekänsliga svenskar, enligt en ny konjunkturprognos från Swedbank.

– Hushållen kommer få det tufft, säger bankens chefsekonom Mattias Persson.

Den svenska ekonomin bromsar in hårdare än väntat i år, enligt Swedbanks ekonomer.

En rejäl inbromsning i konsumtionen när boräntorna lyfter, högre arbetslöshet och fler konkurser inom detaljhandel, hotell och restaurang ligger i korten.

BNP i Sverige väntas falla med 1,3 procent i år, enligt Swedbank.

– Det har att göra med att Riksbanken behöver agera mer än vad vi trott tidigare. Och delvis skulle jag säga att det har att göra med att vi har en väldigt svag krona, säger Mattias Persson.

Pensionärer och ensamstående får det tuffast

Kollegorna på Wallenbergsfärens storbank SEB gör en likartad bedömning, med BNP-fall på 1,2 procent i år. De lyfter fram minskat bostadsbyggande som ett tungt sänke och räknar med att bostadsinvesteringarna kommer att rasa med 30 procent under 2023 och 2024. Det beräknas i sin tur dra ned tillväxten med 0,7 procentenheter per år.

Detta bidrar till att lägga en våt vilt på den ekonomiska återhämtningen 2024, som väntas när Riksbanken börja sänka räntan igen.

Särskilt första kvartalet i år blir en tuff omställning för de mest utsatta hushållen med hög inflation och stigande räntor, tror Mattias Persson på Swedbank. Han pekar ut pensionärer och ensamstående föräldrar som de som får det tuffast, helt enkelt därför att de i regel lägger störst andel av sina pengar på mat, hyror och energi.

– Det är klart att det kommer att finnas de som kommer att få det väldigt tufft, säger han.

– Det blir värst för de som lägger en stor del av sin inkomst på boende och mat, tillägger han.

Sverige sticker ut

Svenska hushåll tar samtidigt betydligt mer stryk i inflationschocken än hushåll i andra europeiska länder och USA, konstaterar Persson. Det handlar dels om att kronan är så pass försvagad av inflationschocken. Men det är också en effekt av att svenska hushåll generellt är betydligt mer känsliga för räntehöjningar än hushåll i andra västländer.

– Svenska bolåneräntor har ökat betydligt mer än vad de har gjort i övriga Europa. Den penningpolitiska effekten på bolånen är mycket kraftigare i Sverige, säger Persson.

Detta leder i sin tur till att bostadsmarknaden i Sverige sticker ut som en av de som tar mest stryk i hela västvärlden just nu. Och priserna väntas fortsätta nedåt ett tag till, enligt Swedbanks prognos.

Enligt bankens beräkningar är nedgången från pristoppen för snart ett år sedan just nu cirka 12 procent och i den nya prognosen ligger en nedgång 20 procent innan det vänder.

Men det går inte att utesluta att det blir ännu värre, enligt Persson.

Det finns risker att det här kan bli en något kraftigare nedgång, säger han om bostadspriserna.

Boräntorna väntas toppa i sommar

Konkurrensen på bolånemarknaden utgör ett skydd från de värsta effekterna på hushållen. Det har visat sig svårt för banker och andra långivare att höja lika snabbt som Riksbanken, enligt Persson.

Dessutom tycker han sig se en underliggande efterfrågan på bostäder, även om utbudet just nu har strypts av de kraftiga prisfallen som får många potentiella säljare att skjuta upp bostadsaffärer.

Trots att Riksbanken nu antas höja styrräntan till 3,50 procent i juni enligt Swedbanks prognos väntas de rörliga boräntorna inte stiga till mer än cirka 4,30 procent "lagom till midsommar", enligt Persson.

Lönehöjningarna Swedbanks ekonomer ser framför sig – plus 3,7 procent både i år och nästa år – kommer att hjälpa på sikt. Men de ligger betydligt lägre än de prisökningar som nu äter upp reallöner för svenska hushåll.

Joakim Goksör/TT

Fakta: Färska prognoser från storbankerna

SEB räknar med att Sveriges ekonomi krymper med 1,2 procent i år följt av en återhämtning på 1,1 procent 2023. Swedbank räknar med en nedgång på 1,3 procetn i år och en återhämtning på 0,9 procent 2024.

Inflationen enligt måttet KPI beräknas under året hamna på ett snitt på 8,7 procent, upp från fjolårets 8,3 procent, enligt Swedbanks ekonomer. Nästa år väntas inflationen dock falla tillbaka till 3,2 procent i årsgenomsnitt.

SEB:s inflationsprognos är ännu mer dramatisk, med ett snitt på 9,1 procent i år och 2,5 procent 2024.

Arbetslösheten väntas enligt SEB stiga till 8,1 procent i snitt i år och fortsätta upp till 8,5 procent 2024. Swedbank räknar med en arbetslöshet på 7,9 procent i år och 8,0 procent 2024.

Löneökningarna i år antas enligt SEB hamna på 4,5 procent följt av 3,2 procent 2024. Swedbank tror på 3,7 procent båda åren.

När det gäller Riksbankens styrränta räknar Swedbank med 3,50 procent som topp i sommar och att den vid utgången av 2024 har sänkts tillbaka till dagens nivå på 2,50 procent. SEB:s ekonomer ser årets räntetopp på 3,00 procent och tror att den sedan sjunker till 2,25 procent 2024.

Källor: SEB, Swedbank