RÄNTAN OCH INFLATIONEN

"Väldigt mycket talar för en sänkning i maj"

Konjunkturinstitutets barometer är den sista tunga ekonomiska indikatorn innan Riksbankens penningpolitiska möte i maj. Arkivbild. Bild: Henrik Montgomery/TT

Ekonomi (TT)

Det ljusnar allt mer i den svenska ekonomin. Ett avtagande pristryck och låga inflationsförväntningar bland företagen närmast cementerar att Riksbanken snart sänker styrräntan.

– Väldigt mycket talar för en sänkning i maj, säger Torbjörn Isaksson på Nordea.

Konjunkturinstitutets så kallade barometerindikatorn steg med 1,9 enheter till 95,0 och alla delar i ekonomin bidrog till uppgången.

Läget är ändå totalt sett svagare än normalt, vilket i första hand hänger ihop med den fortsatt dystra synen hos hushållen och tjänstesektorn. Men i exempelvis detaljhandeln är stämningsläget till och med starkare än normalt.

Lägsta sedan 2021

Företagen tror i något mindre utsträckning än normalt på ökade försäljningspriser under de kommande tre månaderna. Det är första gången sedan april 2021 som prisplanerna är lägre än det historiska genomsnittet, enligt KI.

Dessutom är näringslivets inflationsförväntningar på tolv månaders sikt nu 1,5 procent, väl under Riksbankens inflationsmål på 2 procent.

– Egentligen finns det inga inflationsbrasor att släcka nu för Riksbanken, säger Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.

– Med de här prisindikatorerna och den stora bilden vi ser med lågt pristryck på varor globalt och normaliserade energipriser, kan inflationen bli mycket låg senare under 2024.

Besked den 8 maj

Riksbanken levererar sitt nästa penningpolitiska besked den 8 maj. Endast den oroliga omvärlden hotar nu en sänkning av styrräntan, tror Torbjörn Isaksson.

– Blir det geopolitiska händelser som skapar oro så sprider det sig till finansmarknaderna och då kan kronan försvagas kraftigt om det vill sig illa. Bortsett från det talar väldigt mycket nu för att Riksbanken sänker i maj och fortsätter sänka under 2024.

Joakim Magnå/TT