RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Ny räntebomb från Riksbanken – ”Inte optimalt”

Stefan Ingves och Riksbanken meddelar i dag om ännu en räntehöjning. Arkivbild. Bild: Tim Aro/TT

Riksbanken höjer styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,50 procent, den högsta räntan på 14 år. Industriarbetsgivarna betonar att höjningen slår mot både hushåll och företag.

Dagens räntehöjning var det väntade, även om Riksbankens prognos att styrräntan kommer att höjas mer än vad den flaggat för tidigare, till närmare tre procent under våren, var mindre väntat.

– Det var lite mer aggressivt än väntat, säger Nordeas chefsekonom Annika Winsth.

Och det är en dålig medicin för svensk ekonomi som kommer att gå kräftgång framåt vårkanten, enligt henne. Hon tror därmed att höjningen i april, som Riksbanken nu flaggar för, inte blir av.

Det är inte säkert att den blir av, och om den blir det, är det inte bra för svensk ekonomi, säger hon.

I Riksbankens långsiktiga prognos för räntan, fram till slutet av 2025, finns ingen sänkning i horisonten.

Merparten av marknadsekonomerna trodde på en höjning med 75 punkter. Detta efter att Riksbanken vid förra tillfället beslutade att höja styrräntan med 1 procentenhet. Därmed har Riksbanken under 2022 gått från en styrränta på noll procent till dagens nivå på 2,50 procent.

I prognosen för styrräntan gör samtidigt Riksbanken vissa justeringar och bedömer nu att styrräntan kommer att toppa på 2,8 procent under 2023 och därefter ligga kvar på den nivån under 2024. Tidigare bedömning låg på 2,5 procent för 2023–24.

"Prognosen visar att styrräntan sannolikt kommer att höjas ytterligare i början av nästa år för att då vara strax under 3 procent. Riksbanken kommer att anpassa penningpolitiken på det sätt som behövs för att säkerställa att inflationen återförs till målet inom rimlig tid", skriver man i ett pressmeddelande.

På de finansiella marknaderna blev förändringarna små. Kronan och marknadsräntorna ligger nästan still.

En tydlig markering

Riksbankens besked är en tydlig markering att Riksbanken har full fokus på att få ner inflationen, skriver Industriarbetsgivarna i ett pressmeddelande.

– Att Riksbanken stampar på bromsen snabbt och kraftigt är inte optimalt, det slår hårt mot både hushåll och företag men att inte pressa tillbaka inflationen till målet är en ännu mindre attraktiv väg framåt, säger Kerstin Hallsten, chefsekonom på Industriarbetsgivarna.

Industriarbetsgivarnas chefsekonom Kerstin Hallsten.

Trots hösten fallande elpriser är just elpriserna en central förklaring till den höga svenska inflationen, konstaterar Industriarbetsgivarna.

– Det handlar dels om stora direkta effekter, dels om stora indirekta effekter då energi behövs till i princip allt. Samtidigt finns en risk att energipriserna tar fart igen liksom försvagningen av kronan. Detta beror i hög grad på en dålig strukturpolitik, säger Kerstin Hallsten.