ELKRISEN

Jacke: Företag riskerar mångmiljonförluster vid planerade strömavbrott

Bild: Christine Olsson/TT

Svenskt Näringsliv riktar skarp kritik mot Svenska kraftnäts fortsatta beredskap för nedsläckningar i södra Sverige. Det kan leda till mångmiljonförluster för företagen. "Vi efterfrågar tydlig information från Svenska kraftnät till företagen", säger vd Jan-Olof Jacke till Sydsvenskan.

Trots krafttag att minska elförbrukningen från företag och hushåll i sydligaste Sverige, elområde SE4, ser Svenska kraftnät fortfarande ökad risk för manuella förbrukningsfrånkopplingar i vinter.

Det är en obehaglig överraskning, anser Jan-Olof Jacke som nu vill se att myndigheten ger företagen detaljerade förvarningar om potentiella nedsläckningar.

– Vi behöver ett förvarningssystem så att företagare kan förbereda sig med anpassningar och justeringar för att minimera de skador som kan följa på plötsliga avstängningar. Det krävs också någon form av samordning kring hur detta ska ske, säger Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt näringsliv.

En icke samordnad nedsläckning kan ha förödande konsekvenser för näringslivet. Handeln kan exempelvis drabbas av förluster i mångmiljonklassen om maten i kylar och frysar ställs utan elektricitet.

– Dessutom riskerar tyngre industrier mångmiljonförluster av både råvaror i produktion och av utrustning som förstörs vid plötsliga strömtapp i känsliga industriprocesser. En otrygg elförsörjning skapar otrygghet i många branscher, säger Jan-Olof Jacke.

Det här är ytterligare en påminnelse om att den nya regeringen måste "omsätta en ny politik i handling genom att snabba på utbyggnaden av överföringskapacitet, av ny vindkraft och av ny kärnkraft", anser Jacke.

Sydsvenskan: Företag kan drabbas av miljonförluster vid planerade strömavbrott