RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Nytt inflationsrekord i eurozonen

Inflationen fortsätter uppåt till nya rekordnivåer i eurozonen samtidigt som ekonomin ser ut att vara på väg in i en recession. Arkivbild. Bild: Michael Probst/AP/TT

Ekonomi (TT)

Inflationen lyfte till en ny rekordnivå i eurozonen i oktober, enligt preliminära beräkningar gjorda av statistikbyrån Eurostat. Värst ute är de tre baltiska länderna: Estland, Lettland och Litauen.

De snabbt stigande konsumentpriserna äter upp köpkraft och drar ned både konsumtion och investeringar samtidigt som Europeiska centralbanken (ECB) måste strama åt för att vända utvecklingen.

Sammantaget ökar detta risken för recession, där ekonomin krymper flera kvartal i rad.

Tillväxten minskar

Konsumentpriserna i oktober i eurozonen ökade med 10,7 procent jämfört med ett år tidigare. Det var en ökning från 9,9 procent i september och betydligt mer än den prisökning som analytiker i snitt hade räknat med på 10,3 procent, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg.

Statistik visar samtidigt att tillväxten i eurozonen under årets tredje kvartal minskade till 0,2 procent jämfört med kvartalet före, vilket är en kraftig inbromsning jämfört med tillväxten på 0,8 procent under andra kvartalet.

Bland de euroländer som hittills presenterat BNP-indikatorer ligger Lettland värst till med en BNP-minskning på 1,7 procent mot kvartalet före. Även Österrike och Belgien ligger på minus i tredje kvartalet.

Sverige är det EU-land som hittills redovisat starkast BNP-siffror för årets tredje kvartal, med en tillväxt på 0,7 procent mot kvartalet före och 2,6 procent i årstakt.

När det gäller inflationen i oktober är den som värst i de tre baltiska länderna – Estland, Lettland och Litauen – där konsumentpriserna enligt preliminära beräkningar lyfte med 21,8–22,4 procent under månaden.

Penningpolitiska åtstramningar

Men den ovanligt höga inflationen är utbredd. I Tyskland och Frankrike uppmättes den till 11,6 respektive 7,1 procent i oktober.

Tillväxten bromsas även av att ränteläget lyfter snabbt till följd av den penningpolitiska åtstramning som pågår.

Europeiska centralbankens inflationsmål ligger på 2 procent på medellång sikt. För att få ned inflationen mot detta mål har ECB-chefen Christine Lagarde och hennes direktion redan stramat åt med flera kraftiga räntehöjningar – senast förra veckan med 75 punkter (0,75 procentenheter) för bankens tre olika styrräntor.

"Inflationen är fortsatt alltför hög och kommer att ligga över målet under en längre period", skrev ECB i ett pressmeddelande i samband med beskedet.

ECB:s direktion tillade att man räknar med att behöva höja räntorna ytterligare.

Joakim Goksör/TT