DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

Stödpaket på 200 miljarder euro i Tyskland

Förbundskansler Olaf Scholz i mitten tillsammans med klimatminister Robert Habeck (till vänster) samt finansminister Christian Lindner (till höger). Bild: A/P//Markus Schreiber

Ekonomi (TT-AP-AFP)

Tyska regeringen lanserar ett stödpaket värt 200 miljarder euro, motsvarande 2 200 miljarder kronor, för att tackla energikrisen. Ett pristak avseende gas- och elpriser är en av åtgärderna.

Tyskland är ett av de hårdast drabbade länderna i Västeuropa av det ryska energistoppet samtidigt som inflationen nått den högsta nivån på 70 år. Därför presenteras nu nya åtgärder.

– Den tyska regeringen gör allt för att priserna ska sjunka, säger förbundskansler Olaf Scholz på en presskonferens.

Detta innebär rent praktiskt ett pristak på gasräkningen för hushåll och tysk industrin, dessutom ska två kärnkraftverk i södra Tyskland kunna fortsätta sin verksamhet under inledningen av 2023.

Allt detta sker genom en "stabiliseringsfond" som tidigare använts i samband med globala finanskriser och pandemin. Finansminister Christian Lindner påpekade samtidigt under presskonferensen att man därmed tar en annan väg än Storbritannien som i stället föreslagit kraftiga skattelättnader som ska finansieras genom lån.