KÄRNKRAFTENS FRAMTID

Miss vid återstart ledde till långt reaktorstopp

Fram till och med januari nästa år kommer endast Ringhals 3 att vara i drift. Arkivbild. Bild: Annika Örnborg/Ringhals

Ekonomi (TT)

När en av reaktorerna på Ringhals kärnkraftverk skulle återstartas genomfördes arbetet i fel ordning.

Det är skälet till att reaktorn nu måste hållas avstängd till början av nästa år.

I mitten av september meddelade kärnkraftverksägaren Vattenfall att det planerade stoppet vid reaktor 4 vid Ringhals kommer att förlängas. Bolaget hänvisade till att en viktig komponent gått sönder.

Vad som hände var att en tryckbehållare startades utan att först fyllas med vatten, rapporterar Ny Teknik.

Syftet med behållaren, som är placerad ovanför reaktortanken, är att hålla trycket på vattnet i reaktorn så högt att det inte börjar koka. Trycket regleras med hjälp av värmeelement, så kallade elpatroner.

Efter en analys har Ringhals kommit fram till att arbetet inte utfördes i rätt ordning. Det resulterade i att elpatronerna överhettades eftersom tryckbehållaren startades utan att vara vattenfylld.

Analysen visar också att instruktioner, roller och arbetssätt var otydliga. Enligt Anna Collin, presschef på Ringhals, har de nu förtydligats.

– Man ska göra allt i den sekvens som det står i instruktionen. Det är långa checklistor som anger exakt när allt ska göras och i vilken ordning och sedan signar man av att man har gjort varje moment, säger hon till Ny Teknik.

Arbetet med att byta ut elpatronerna sker i första hand med fjärrstyrda verktyg, eftersom tryckbehållaren är svåråtkomlig och radioaktiv.

Ringhals 4 beräknas kunna öppnas igen den 1 februari nästa år.