ELKRISEN

Regering positiv till EU-förslag om elpriser

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Bild: Virginia Mayo

EU (TT:s korrespondent)

EU föreslår pristak på rysk gas, obligatoriskt elsparande och Robin Hood-skatt för energibolagen. Sveriges regering stänger inte dörren för något av förslagen.

– Vi tycker alla förslagen är rimliga att resonera vidare kring, säger energiminister Kashayar Farmanbar (S).

EU-kommissionen informerade på onsdagen om vad man planerar att föreslå för att möta energikrisen.

Fem förslag är på gång och ska diskuteras med EU-ländernas energiministrar vid deras extrainsatta möte i Bryssel på fredag.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen varnar för att EU står inför astronomiska elpriser för hushåll och företag och en enorm osäkerhet på marknaden.

Fem förslag

Förslag nummer ett är obligatoriskt mål för att minska elanvändandet i "rusningstid".

Nummer två och tre går ut på att plocka pengar av de energiföretag som just nu gör stora extravinster på grund av de höga priserna. Det gäller såväl "lågutsläppsenergi", från exempelvis förnybara källor, men också olje- och gasbolag.

Enligt von der Leyen kommer EU-kommissionen att föreslå att de oväntade stora inkomsterna hos energiföretagen omkanaliseras i medlemsstaterna så att de kan stödja hushåll och företag.

Tidningen Financial Times hävdar, med hänvisning till läckta utkast, att kommissionens förslag är att pengar ska tas från de icke-gasanvändande elproducenterna när marknadspriset ligger över 200 euro per megawattimme.

Pristak på rysk gas?

Förslag nummer fyra är likviditetsstöd till energibolagen. Nummer fem är ett pristak på rysk gas.

– Målet här är att vi måste skära i Rysslands inkomster som Putin använder för att finansiera det här grymma kriget i Ukraina, säger Ursula von der Leyen.

Hon varnar för att det kan dröja innan de tuffa tiderna är över, men säger sig vara övertygad om att i fall EU-länderna visar enighet, så finns den ekonomiska styrkan och politiska viljan att klara utmaningen.

Är positiv

– Vi är positiva till de förslagen som syftar till att separera gaspriser från elpriser. Nästan alla förslag syftar på ett eller annat sätt till det, säger energiminister Farmanbar.

Han pekar på pristak på gas, pristak på enbart rysk gas och på att ta de övervinster energibolagen gör och överföra dem i form av avgifter eller skatter till konsumenterna.

Farmanbar uppger att det handlar mycket om vad som är enklast att genomföra utifrån olika länders lagstiftning

– Vi är positiva till alla de förslag som det resoneras kring just nu, säger han.

Putin varnar

Farmanbar understryker att det viktigaste är att hitta ett sätt som kan pressa priserna i resten av Europa, för då sjunker elpriserna även i Sverige.

På frågan hur regeringen ser på att överföra delar av energibolagens övervinster till hushåll och företag svarar Kashayar:

– Det finns för och nackdelar med alla förslag. Det är alltid knepigt att gå in och göra ingrepp i en marknadsmodell som fungerat under lång tid.

Energiministern kom på onsdagseftermiddagen till riksdagens näringsutskott för att redovisa regeringens syn. Utskottet kommer sen att yttra sig till EU-nämnden som samråder med regeringen om Sveriges linje.

Från Ryssland hörs varningar mot att införa ett pristak på rysk gas.

– Vi kommer inte att leverera någonting alls om det går emot våra intressen. Ingen gas, ingen olja, ingen kol, ingenting, säger president Vladimir Putin vid ett pågående möte i Vladivostok, enligt nyhetsbyrån AFP.

Wiktor Nummelin/TT