KRIGET I UKRAINA

Spannmålsavtal kan bli inflationsdämpare

Överenskommelsen ska även underlätta för Ryssland att exportera spannmål och gödningsmedel. Arkivbild. Bild: Vitaly Timkiv/AP/TT

Ekonomi (TT)

Det avtal som både Ryssland och Ukraina har ingått i – som ska tillåta transport av spannmål och gödningsmedel genom Svarta havet – kan om det följs leda till att den rusande inflationen dämpas.

Men det dröjer tills vi får se priseffekter, anser de experter som TT har pratat med.

Att möjligheterna för spannmålsexport öppnas upp från Ukraina och Ryssland är ett positivt tecken för världsekonomin, enligt Jörgen Kennemar, som är råvaruanalytiker på Swedbank.

– Det kan göra att priserna på spannmål kan pressas tillbaka lite till. Nu är vi redan tillbaka på de nivåer som rådde strax före krigsutbrottet så vi har sett en trend nedåt, säger Jörgen Kennemar.

Att vetepriserna har backat beror främst på en efterfrågeeffekt när hushållen har dragit ned på sin konsumtion till följd av den höga inflationen. Även efterfrågan på kött har minskat, vilket också påverkar tillgång och efterfrågan på foder, fortsätter Jörgen Kennemar.

Ska underlätta rysk export

Avtalet, som Ryssland och Ukraina undertecknade separat, slår fast att lastfartyg med spannmål från tre hamnar i Ukraina ska garanteras säker passage genom Svarta havet.

Båda sidor har lovat att inte attackera fartyg som är på väg in och ut ur passagerna. Men redan under lördagen, dagen efter undertecknandet, utsattes Odessa för raketattacker som enligt Ukraina förstört hamninfrastruktur, rapporterar BBC.

Överenskommelsen ska även underlätta för Ryssland att exportera spannmål och gödningsmedel.

Vilka effekter avtalet kan få för gödningsmedelpriserna är osäkra, menar Lars-Erik Lundkvist, näringspolitisk expert på Lantbrukarnas riksförbund.

– Leder det till att gödningsmedel kan handlas som tidigare från Ryssland och att det blir en ökad tillgång på den svenska europeiska marknaden kan det få en effekt och påverka priserna nedåt. Samtidigt är priserna för naturgas, som används för att tillverka gödningsmedel i Europa, fortfarande väldigt höga, säger han.

Kan dröja ett halvår

Att vi får se några priseffekter snart är däremot inte så troligt. Jörgen Kennemar tror snarare på att det kommer att dröja minst ett halvår tills tillgången ökar och priserna backar.

– Det finns fortfarande stora kostnadsökningar som jordbrukssektorn har fått utstå under en längre period, inte minst av de stigande drivmedelspriserna och höga gödselpriser. Det kommer fortfarande att vara en hög inflation på mat de närmsta månaderna, säger Jörgen Kennemar.

Lars-Erik Lundkvist tror däremot att de svenska lantbrukarna kan märka av avtalets effekter något snabbare, om allt går som planerat.

– Senare i höst då många lantbrukare ska komplettera och köpa in huvuddelen av gödningsmedel inför 2023, så då kommer man kanske att få se en effekt av detta.

Prisökningar ett plus för spannmålsbönder

Det är främst svenska djurbönder som har drabbats av de höga spannmålspriserna, när foderpriserna har rusat.

– Men för svenska spannmålsodlare har det varit positivt. På en normalår exporterar vi runt en miljon ton spannmål, så för den samlade kalkylen innebär ett högt spannmålspris ett plus för svenskt jordbruk, säger Lars-Erik Lundkvist.

Att transporterna kan komma igång snart är positivt för Ukraina på längre sikt.

I nuläget är det runt 20 miljoner ton spannmål som är fast i lager i ukrainska hamnar just nu till följd av den ryska blockaden.

– Det kommer göra att det finns lagringsmöjligheter för den pågående skörden när man kan transportera fjolårets spannmålsproduktion. Det är stora volymer som ska ut, vilket är särskilt positivt för de länder där vete och spannmål är en oerhört viktig del i matförsörjningen och som har drabbats extra hårt, säger Jörgen Kennemar.

Beata Wallsten/TT