Italienska räntor lyfter i politisk kris

Italienska räntor pressas uppåt och Milanobörsen faller sedan premiärminister Mario Draghi lämnat in sin avskedsansökan. Bild: Andrew Medichini AP/TT

Ekonomi (TT-Bloomberg)

Räntorna på italienska statspapper lyfter och Milanobörsen faller efter det att premiärminister Mario Draghi lämnat in sin avskedsansökan.

Eurolandet kastas nu in i ökad politisk osäkerhet med nyval och risk för finansiella problem.

Räntan på Italiens tioåriga statsobligation har efter beskedet om att presidenten tagit emot Draghis avskedsansökan lyft med 22 punkter (0,22 procentenheter) till 3,59 procent.

Räntenivån kan jämföras med tioårsräntan i Tyskland på 1,30 procent. Det växande räntegapet mellan länderna speglar en ökad misstro mot Italiens framtida betalningsförmåga.

Milanobörsen faller samtidigt med nästan 3 procent och är därmed – om man räknar bort Moskvabörsen – den europeiska börs som går sämst på torsdagen.

Euron tappar också något mot dollarn i kölvattnet på dramatiken i Italien.

Den politiska turbulensen ökar trycket på Europeiska centralbanken att få på plats ett nytt stödköpsprogram, för att jämna ut ränteskillnaderna mellan euroländerna. Ett besked om ett sådant stödköpsprogram väntas i samband med torsdagens räntebesked – där ECB:s första räntehöjning sedan 2011 väntas.