DE SVENSKA LÖNERNA

Mäns och kvinnors inkomstskillnader granskas

Bild: Henrik Montgomery/TT

Regeringen ger Medlingsinstitutet i uppdrag att bredda sin kartläggning av hur inkomstskillnader påverkar kvinnor och mäns ekonomi.

Myndigheten kommer bland annat att analysera inkomster över tid, samt hur dessa skiljer sig mellan grupper i samhället. I det nya uppdraget ska Medlingsinstitutet dessutom undersöka avkastning av kapital samt näringsinkomster, som del av en jämställdhetssatsning.

"Att minska lönegapet är en central jämställdhetsfråga men det räcker inte. Vi måste också synliggöra inkomstgapet, som påverkar kvinnors möjlighet att spara, köpa bostad och den framtida pensionen. Vi ger därför ett breddat uppdrag till Medlingsinstitutet där även inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor analyseras", säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S) i ett pressmeddelande.