Vattenfall och Preem i nytt vindkraftsamarbete

Vattenfalls vd Anna Borg presenterade tillsammans med Preems vd Magnus Heimburg ett fördjupat samarbete för en fossilfri värdekedja för industrin på västkusten. Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson/TT

Ekonomi (TT)

Preem och Vattenfall tar nästa steg i sitt samarbete för en omställning till fossilfria bränslen.

Nu inleds en förstudie som ska utreda hur havsbaserad vindkraft och vätgas ska kopplas samman med raffinaderiindustrin på västkusten.

Vattenfall och Preem ska undersöka hur man kan bygga upp vad de kallar en "fossilfri värdekedja" för industrin på västkusten. Tanken är att Preems produktion av biodrivmedel ska kunna ske med fossilfri vätgas, i stället för fossil vätgas som används i dag. Den fossilfria vätgasen ska i sin tur tillverkas i en elektrolysanläggning med hjälp av havsbaserad vindkraft från Vattenfall.

En förstudie inleds efter sommaren för att titta på hur det ska gå till i praktiken. Målet är att ha den första vätgasen producerad senast 2030.

– Det här projektet kommer att kunna hjälpa oss att öka andelen förnybara drivmedel. Vi har som målbild 2035 att kunna producera cirka fem miljoner kubikmeter förnybara drivmedel. Det är ett jättekliv jämfört med var vi befinner oss i dag, när vi tillverkar cirka 350 000 kubikmeter, säger Preems vd Magnus Heimburg.

Vattenfall har i dag mer än 20 TWh havsbaserad el på gång i olika projekt i västra och södra Sverige, berättar vd:n Anna Borg. Bland annat köpte företaget nyligen ägarmajoriteten i två havsbaserade vindkraftsprojekt ett par mil utanför kusten norr om Göteborg.

– Naturligtvis kommer inte all den produktionen användas till det här projektet. Hur mycket som går in just här beror på tempot i den omställning som Preem gör. Exakt hur mycket kommer förstudien som vi nu initierar att svara på, säger hon.

Samtidigt finns det många utmaningar.

– Det kommer bland annat behövas radikalt förkortade ledtider för tillståndsprocesser, det måste vara möjligt att bygga infrastruktur kopplat till vätgas och det kommer också vara angeläget att hitta rätt kompetens för att förverkliga de här projekten, säger Anna Borg.