DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Producentpriserna fortsätter rusa

Högre priser på elektricitet var en faktor som fick producentpriserna att fortsätta öka i maj. Arkivbild Bild: Bertil Ericson / TT

Ekonomi (TT)

Producentpriserna rusade uppåt med 24,4 procent i årstakt i maj, enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Jämfört med månaden före steg producentpriserna med 1,8 procent.

Prislyften i producentledet i Sverige tilltar därmed i styrka. I april var ökningen 23,8 procent i årstakt och 1,2 procent mot månaden före.

På hemmamarknaden var det främst prisuppgångar på handel med elektricitet och livsmedel som drev upp prisläget mest. Till det kom även prislyft på papper och pappersvaror.

"På exportmarknaden stod högre priser på generering av elektricitet samt papper och pappersvaror för de största bidragen. Denna uppgång motverkades till viss del av lägre priser på metaller, avfallshanteringstjänster, övriga maskiner samt på kemikalier och kemiska produkter", fortsätter SCB.

"Det främsta bidraget till uppgången på importmarknaden stod högre priser på råolja för. Prisökningar på läkemedel, metaller samt gummi- och plastvaror bidrog också uppåt", tillägger SCB.