FRAMTIDENS PENSIONER

Centern dröjer med budgetbesked

Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson Martin Ådahl. Bild: Christine Olsson/TT

Politik (TT)

Centerpartiet har fortfarande inget besked om man kommer att stödja regeringens budget. I stället presenterar man ett kompromissförslag om pensionerna, som är den stora stötestenen. Bara någon timme innan riksdagens finansutskott har sitt slutmöte.

– Det vore inte speciellt strategiskt av mig att nu säga hur vi röstar om de andra partierna inte tar vår utsträckta hand, säger C:s ekonomisk-politiske talesperson Martin Ådahl.

Den utsträckta handen består i ett förslag till hur pensionerna kan höjas. Och Ådahl vill också att slutbehandlingen i finansutskottet senare i dag ska skjutas upp, så att Pensionsgruppen kan ta ställning.

När finansutskottet möts ligger utöver C:s förslag redan tre andra förslag på bordet. Ursprungsförslaget från regeringen, V och MP med ett garantitillägg till pensionärerna med sämst ekonomi, ett motförslag från oppositionen och så ett kompromissförslag från regeringen.

I nästa vecka röstar riksdagen om vårändringsbudgeten. Men det är fortfarande oklart om regeringen får igenom den

Om C röstar för, kan regeringens förslag till vårändringsbudget vinna.

– Vi kommer naturligtvis att invänta svar från regeringen och de andra partierna. Vi räcker ut handen med full kraft. Det kommer att avgöra hur det blir, säger Ådahl.

Pensionsgruppen har mötts sju gånger och partierna står väldigt nära varandra, enligt Ådahl. Skillnaden handlar om några hundra kronor.

– Under hela processen har det varit så otroligt nära, säger Ådahl.

Maria Davidsson/TT