SVENSKA INNOVATIONSKLIMATET

McKinsey-toppen: Europa halkar efter Kina och USA – biljoner på spel

Europeiska företag generar lägre vinst, växer långsammare och investerar mindre i forskning och utveckling än de amerikanska, enligt en ny rapport. Bild: Mostphotos

Europa tappar mark gentemot Kina och USA när det gäller teknologi, visar en ny rapport från McKinsey. ”Mycket oroväckande”, säger Magnus Tyreman på McKinsey som dock ser vissa ljusglimtar för Sverige.

Europa tappar mark gentemot Kina och USA när det gäller teknologi, enligt en ny rapport från det globala managementkonsultföretaget McKinsey. I rapporten har McKinsey tittat närmare på tio teknikområden som påverkar alla branscher.

– Det man ser är inte helt upplyftande. Rapporten visar att Europa, sammantaget, ligger efter inom 8 av tio områden. Vi håller jämna steg inom området miljöteknik och är ledande inom framtidens material, säger Magnus Tyreman, Managing partner för McKinsey i Europa.

– Om man ser till de rent ekonomiska aspekterna så handlar det om ett förädlingsvärde på två till fyra biljoner euro per år som kan stå på spel fram till 2040 för europeiska företag.

Faktum är att europeiska företag generar lägre vinst, växer långsammare och investerar mindre i forskning och utveckling än de amerikanska.

– Det är klart att vi har många fantastiska bolag i Europa men de växer inte på samma sätt som de amerikanska. Om vi går tillbaka till år 2000 var värdet av i Europa 7 biljoner dollar och i USA 8 biljoner dollar. Förra året var motsvarande värde 21 respektive 46 biljoner dollar. Dessutom var kapitalinvesteringarna i Europa tre gånger lägre än i USA under förra året. Det säger en del om utvecklingen och är mycket oroväckande.

Men att bara se till att USA fostrat en rad tech-giganter som Apple, Microsoft och Facebook ger inte hela bilden, menar han.

– Vi har haft en tendens i Europa att säga: ’Det är det som är skillnaden, vi har inte de här stora techbolagen’. Men utmaningen med den argumentationen är att teknologi har gått från att vara en sektor till att vara överallt.

Magnus Tyreman, Managing partner för McKinsey i Europa. Bild: Per Myrehed

Teknologiutvecklingen hotar numera även våra basnäringar, menar han.

– Man kan ta bilindustrin som ett exempel. För många blev det ett ganska brutalt uppvaknande när Tesla blev så stort. Nu har de europeiska bilbolagen börjat utveckla elbilar men nästa utmaning kommer antagligen vara självkörande fordon. Och där kan vi redan nu se att Europa ligger långt efter.

Men det finns dock områden där Europa ligger väl till. Det handlar framför allt om hållbarhet.

– Vi har i dagsläget ett försprång när det bland annat gäller innovation inom green tech och vi producerar nästan 40 procent fler patent än USA inom green tech, men produktionen har till stor del gått till Kina, och investeringsviljan är mycket högre i USA.

Europa är även ledande när det gäller inkomstjämlikhet, jämlikhet mellan könen, livskvalitet och medellivslängd.

– I det avseendet är det intressant att vi ofta tänker på USA som ”the promised land”, där klassresor är möjliga. Men faktum är att det i genomsnitt tar fem generationer i USA och tre till fyra i Europa att ta sig från den lägsta nivån, det vill säga den lägsta percentilen av inkomst till en genomsnittsinkomst.

Dynamiken och innovationskraften i det svenska näringslivet är väldigt god, konstaterar han. Det visar sig bland annat i att Sverige ligger på femte plats i världen när det gäller tidiga venture capital investeringar per capita.

– Vi har dessutom ett stort antal stora globala framgångsrika bolag i relation till vårt lands storlek. Jag tror att Sverige och Norden har förutsättningar att bli vad man kan kalla för ’The Sillicon Valley of sustainability’. Här finns bra research, gott om riskkapital, stora bolag som vill ligga i framkant och en rad olika spännande entreprenörer som driver på den här utvecklingen.

Kriget i Ukraina och pandemin har visat på en sårbarhet hos Europa när det gäller energi och mattillförsel. Det har även lett till att bolag ser över sina värdekedjor.

– Men vi menar också att den sårbarheten måste man även på sikt fundera över när det gäller teknologi. I grunden handlar det om Europas självständighet och strategiska frihet.

Den stora utmaningen framöver är att skapa förutsättningar för europeiska bolag att växa och bli globalt konkurrenskraftiga. Det kommer inte bara krävas innovation, utan även investeringsvilja och en förmåga att skala upp bolag.

– Europa har ett mindre utvecklat system för riskkapital och även en mer långsam regulatorisk miljö. Det gör att det i dagsläget är mer utmanande för unga techbolag att skala upp i Europa jämfört med USA. Det handlar om alltifrån arbetsmarknadsregler och skattenivåer till tillståndsprocesser att det tar dubbelt så lång tid i Europa att få ett patent, jämfört med i USA.

Magnus Tyreman lyfter fram att Europa responderade på pandemin genom att ta fram och distribuera vaccin och agerade kraftfullt med sanktioner som svar på kriget i Ukraina.

– Det visar att Europa har handlingskraft när den behövs. Men det är en så kallad ”crisis in slow motion”. Vi tror att man behöver ha samma handlingskraft och beslutsamhet när det gäller att tackla det växande teknologigapet.