Motorvägsbygge minst fem miljarder dyrare

Arkivbild från det pågående bygget av Förbifart Stockholm. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Infrastruktur (TT)

Motorvägsprojektet Förbifart Stockholm riskerar att bli både rejält försenat och dyrare än beräknat, rapporterar branschaktuellt.se.

Det läcker in mer vatten än beräknat i tunnelsystemet och nu kräver mark- och miljödomstolen att tunnlarna måste tätas ytterligare. Utan tätning befaras bortledningen av grundvatten att bli större än vad projektet har tillstånd för.

Dessa nya krav beräknas fördyra projektet med mellan fem och nio miljarder kronor och försena det med flera år, från 2030 till 2034, skriver Branschaktuellt.

Förbifart Stockholm är en underjordisk led för E4 som ska gå från Kungens Kurva söder om Stockholm till Häggvik, norr om staden. Den nya sträckningen är drygt två mil lång, varav merparten i tunnel. Projektet har pågått sedan 2006.

Förbifart Stockholm är en påbörjad ny motorvägsförbindelse för E4 genom västra Stockholm. Bild: Johan Hallnäs/TT