KRIGET I UKRAINA

Miljarder till jordbruk i Ukraina och EU

Grisar på en gård i Pruillé-le-Chétif i västra Frankrike. EU-kommissionen lägger nu fram ett krispaket för att hjälpa jordbruket i både EU och Ukraina. Arkivfoto. Bild: Francois Mori/AP/TT

EU (TT:s korrespondent)

Miljardstöd till Ukraina och internt inom EU ska rädda både jordbrukare och livsmedelsförsörjning under krisen. Sänk momsen, är ett av förslagen från Bryssel.

Rysslands krig i Ukraina tvingar EU-kommissionen att reagera på en hel rad områden. Inte minst på jordbrukssidan är oron stor, både för konsumenter och producenter och inte bara i EU, utan även globalt.

"När det kommer till maten är det dags nu för EU att visa sin solidaritet: att hjälpa Ukraina, dess folk och dess jordbrukare, men också sårbara livsmedelsimporterande länder över hela världen som står inför stigande priser och potentiella brister", konstaterar EU-kommissionens finansansvarige vice ordförande Valdis Dombrovskis i ett pressmeddelande till ett helt paket med åtgärder på onsdagen.

"Vi kommer inte att låta Ukraina stå ensamt. Vår första prioritet är att se till att ukrainare har tillräckligt med mat, bränsle och vatten", lovar i sin tur jordbrukskommissionären Janusz Wojciechowski.

Miljardstöd

Därför presenteras nu ett krisstöd specifikt för Ukraina på 330 miljoner euro – drygt 3,4 miljarder svenska kronor. Pengarna ska användas för att säkra tillgång till nödvändiga basvaror, men också tjänster för att hålla det inhemska jordbruket vid liv. Samtidigt ska en strategi tas fram för hur livsmedelssäkerheten kan garanteras i Ukraina, trots kriget.

För EU har kommissionen samtidigt beslutat om ett krisstöd på 500 miljoner euro – cirka 5 miljarder kronor – som medlemsländerna kan fördela ut till jordbruket. För svensk del handlar det om drygt 94 miljoner kronor. Varje land får dessutom rätt att för egen del öka stödet med 200 procent.

Sänkt moms?

Kommissionen har också redan gett tillstånd för att använda mark som ligger i träda för livsmedelsproduktion och utlovat ett särskilt krisstöd för fläsksektorn.

För att hålla livsmedelspriserna nere och hjälpa den vanlige konsumenten påminner EU-kommissionen samtidigt om att medlemsländerna kan besluta om sänkt moms och använda sig av det särskilda EU-stöd som är till för de mest sårbara i samhället.

Därtill har EU-kommissionen även tillfälligt luckrat upp sina statsstödsregler för att underlätta för medlemsländerna under krisen.

Globalt påminner EU-kommissionen också om att 2,5 miljarder euro – drygt 25 miljarder kronor – redan utlovats från EU-håll för att hjälpa världens värst drabbade regioner under åren 2021-24.

Wiktor Nummelin/TT