KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Beskedet: Gröna satsningar blir utan el

Stopp. Det går inte att få fram mer än 2 000 megawatt de närmsta åren, hur stort behovet än är, enligt Svenska Kraftnät. Det innebär att nya satsningar får vänta. Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson/TT

Ekonomi (TT)

En elchock bromsar den gröna nyindustrialiseringen i norr. Elnäten där hinner inte byggas ut snabbt nog, enligt ett förhandsbesked från Svenska Kraftnät.

Bara hälften av behovet kan klaras i första etappen, och nya gröna industrisatsningar får vänta.

Svenska Kraftnät klarar av att erbjuda nya elnät som ger upp mot 2 000 megawatt till de nya industrisatsningarna längs Norrlandskusten, meddelar myndigheten. Men behoven är mer än dubbelt så stora enligt de ansökningar som har kommit in, berättar Daniel Gustafsson, ansvarig för nätplanering på Svenska Kraftnät.

– Vi presenterar ett paket på 8,4 miljarder kronor som innebär ytterligare kapacitet på 2 000 megawatt. Men det räcker inte för behoven. Vi har ansökningar från industrier på mer än 5 000 megawatt, och vi vet om att det kommer ännu mer, säger han.

För lite och för sent

Industrierna har bett om mer kapacitet redan till 2026, men den elnätsutbyggnad som nu presenteras kommer att vara klar först mellan 2028 och 2030. Möjligen kan vissa delar släppas på innan dess, förklarar han, men i huvudsak innebär beskedet att det både blir begränsningar i elnätskapaciteten och i tid.

Det innebär att en hel del av industrierna i den nya gröna industrisatsningen längs Norrlandskusten nu får nobben, eller i alla fall får vänta längre på att sätta igång. Några blir utan, enligt Gustafsson.

Exakt vilka det blir avgörs av regionnätsföretagen Vattenfall och Skellefteåkraft, enligt Daniel Gustafsson. Men Skellefteåkraft, som batterifabriken Northvolt ska få sin el ifrån, har fått en stor del av sina behov beviljade i denna första etapp. Vattenfall, som ska försörja de gröna stålindustrierna Hybrit och H2Green Steel i bland annat Boden och Luleå står fortfarande en bra bit ifrån sina totala behov, förklarar han.

Daniel Gustafsson förstår att beskedet nu kan att slå ned som en bomb hos företagen. Men han försäkrar att han och Svenska Kraftnät har gjort allt som går för att få fram elen i tid.

– Men vi vet att vi behöver göra mer.

Kruxet är bara att industrierna placeras längs Norrlandskusten. Behoven på samma plats blir då så stora att det inte går att få fram elen lika snabbt som om en del av industrierna hade lagts även inåt landet, förklarar han.

Men alla andra instanser som hanterar tillstånd och elproduktion förutom Svenska Kraftnät behöver också göra sitt, förklarar han. Annars går det inte att få fram elen.

Daniel Gustafsson redogör för det paket för nya elnät som nu presenteras. Det är både det största och det snabbaste från Svenska Kraftnät någonsin, förklarar han. Så här kvickt och effektivt har det aldrig gått tidigare i deras egen del av planeringsarbetet, de har halverat planeringstiden. Men det går inte att få fram mer än så just nu, understryker han.

Tas i etapper

– Systemet är så enormt komplext, och det finns även internationella beroenden. När det blir så här stort så måste det tas i etapper, säger han.

Det skulle inte kunna gå fortare, och det är inte en penga- eller resursfråga, enligt Daniel Gustafsson. Däremot skulle regelförenklingar och en prioritering av el-infrastruktur som riksintresse kunna snabba på, förklarar han.

– Vi har aldrig tidigare gjort en tilldelning så här snabbt. Ansökningarna kom in i slutet av 2020 och 2021. Det här är rekord, säger han.

Nu ska nästa etapp av planering påbörjas direkt, berättar han.

– Nästa förhandsbesked om ny tilldelning kan komma i slutet av det här året eller i början av 2023, säger Daniel Gustafsson.

Johanna Cederblad/TT

Fakta

I norra Sverige pågår flera satsningar som innebär en grön omställning. Fabrikerna behöver mycket el för produktionen.

I Skellefteå byggs batterifabriken Northvolt i flera etapper. I bland annat Luleå planerar LKAB, SSAB och Vattenfall att göra stål utan koldioxidutsläpp genom att använda vätgas i stället för kol. Flera nya anläggningar som behöver massor av el ska byggas.

I Boden pågår bygget av ännu en grön stålfabrik, H2 Green Steel, som också ska göra stål utan kol. Även den behöver mycket el.

Svenska Kraftnät, som ägs av staten, står för utbyggnaden av el-motorvägarna. Elnäten har visat sig vara en flaskhals för de nya industrierna, mycket stor ledningskapacitet behövs.

Enligt Svenska Kraftnät finns i dag ansökningar på drygt 5 000 megawatt i nya ledningar längs Norrlandskusten. Men fler ansökningar är på väg, enligt Svenska kraftnät.

Källor: Svenska Kraftnät, Northvolt, Hybrit och H2 Green Steel