REGELKRÅNGLET

Dom: Pajalagruva måste minska brytning

Gruvan vid Kaunisvaara då den 2015 ägdes av Northland Resources. Arkivbild. Bild: Emma-Sofia Olsson / SvD / TT

Politik (TT)

Gruvan i Kaunisvaara utanför Pajala får delvis fortsätta sin verksamhet.

Men produktionen måste mer än halveras, enligt domen från miljödomstolen.

Naturvårdsverket ansökte i juni 2018 om återkallelse av tillståndet för gruvverksamhet i Tapuli och anrikningsverk i Kaunisvaara, Pajala kommun.

Naturvårdsverket anser att det finns risk för en negativ påverkan på miljön från verksamheten, bland annat påverkan på närliggande vattendrag och våtmarker genom utsläpp av metaller och läckagevatten.

Mark- och miljödomstolen i Umeå meddelade på torsdagen sin dom i målet. Domstolen har beslutat att delvis återkalla ägaren Kaunis Iron AB:s tillstånd. Den årliga tillståndsgivna produktionen ska begränsas från 20 miljoner ton malm till 7 miljoner ton malm till följd av att verksamheten till viss del bedrivs i strid med gällande tillstånd

Järnmalmgruvan, drygt två mil från Pajala tätort, drivs av Kaunis Iron AB sedan 2018.

Peter Wallberg/TT