DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Unga fick studieplats trots krympta prov

Risken för smittspridning begränsade möjligheten att skriva högskoleprovet under pandemin. Men de yngsta klarade sig väl i antagningen med sina betyg. På bilden Universitetshuset i Lund. Bild: Johan Nilsson/TT

Utbildning (TT)

Pandemin minskade möjligheterna att skriva högskoleprovet – men inte ungdomars möjligheter att komma in på höstens högskoleutbildningar.

Det är Universitets- och högskolerådet (UHR) som drar slutsatsen i en färsk analys.

"Vår analys . . .visar att de yngsta som grupp i stort sett klarar sig lika bra nu som de gjorde höstterminerna 2020 och 2019", summerar UHR:s generaldirektör Eino Örnfeldt i ett pressmeddelande.

Förklaringen är att fler unga har antagits på sina gymnasiebetyg. Enkelt uttryckt har vägarna in i högskolan ändrats så att en högre andel lite äldre studenter antagits på poängen från högskoleprovet, medan en högre andel av de yngsta antagits på sina betyg.

Samma resultat märks i de äldre åldersgrupperna: de minskade möjligheterna att skriva högskoleprovet under pandemin har bara i liten utsträckning påverkat möjligheten att bli antagen.

Men, påpekar UHR, detta gäller på gruppnivå. Enskilda individer som sökt till väldigt populära utbildningar, men utan att ha toppbetyg, kan ha mist en chans att knipa en plats.

Nära 184 000 sökande blev antagna till sitt förstahandsalternativ denna höst, en ökning med två procent jämfört med hösten 2020.

Anna Lena Wallström/TT