EU:S CORONASTÖD

Tysk kritik mot ECB:s stimulanser

ECB-chefen Christine Lagarde: Inflationen kommer att avta. Arkivbild. Bild: Michael Probst/AP/TT

Ekonomi (TT-Reuters)

Christine Lagarde, chef för Europeiska centralbanken (ECB), varnar för åtstramningar trots att inflationen i eurozonen skjutit i höjden. Den tyska centralbankschefen Jens Weidmann, känd som räntehök, är öppet kritisk.

– I ett läge där köpkraften redan stryps av högre energi- och bränslekostnader skulle en feltajmad åtstramning bli en ovälkommen motvind i återhämtningen, sade Christine Lagarde i ett anförande på en bankkonferens i Frankfurt på fredagen.

Inflationen i eurozonen lyfte till 4,1 procent i oktober, den högsta nivån på 13 år och mer än dubbelt så högt som inflationsmålet på 2 procent, som är riktmärke för ECB:s penningpolitik.

Frågan är just nu glödhet, inför ECB:s nästa räntebesked den 16 december, där nya besked om stödköpsprogram och planerna för framtida räntenivåer ska presenteras.

Inflationen i valutaunionen väntas dämpas något, men ligga över målet hela 2022, enligt de flesta bedömare.

En som oroas av inflationen är Jens Weidmann, chefen för Bundesbank, den tyska centralbanken. Bundesbank ingår i ECB-systemet, men den så kallade räntehöken Weidmann har ingen röst i den penningpolitiska direktionen.

Detta var dock inget hinder för Weidmann, som avgår från sin post vid årsskiftet, att bara timmarna efter Lagardes anförande gå ut med en helt motsatt syn på inflationsproblemet.

– Det kan mycket väl bli så att inflationsnivåerna inte faller ned under vår målnivå på medellång sikt, som tidigare låg i prognosen, sade han.

– Givet den anmärkningsvärda osäkerheten i inflationsprognosen borde penningpolitiken inte binda fast sig vid de extrema stimulanserna vi har nu för länge, tillade han.

Enligt Lagarde består inflationen av effekter från högre energipriser och flaskhalsar i leveranskedjor, som troligen kommer att avta på medellång sikt.

– Denna inflation är ovälkommen och smärtsam och det finns naturligtvis en oro för hur länge det kommer att hålla i sig. Vi tar denna oro väldigt allvarligt och övervakar utvecklingen noga, säger hon.

Lagarde beklagar samtidigt att inflationen slår mot vanliga hushålls köpkraft och reallöner, speciellt mot personer längst ned på inkomstskalan.

ECB väntas lämna styrräntan oförändrad på decembermötet, men det finns samtidigt en utbredd förväntan om att det kommer besked om att det program för stödköp på sammanlagt 1 850 miljarder euro som lanserats som en pandemiåtgärd ska avslutas i mars 2022.

Enligt Lagarde kommer dock stödköp att vara ett viktigt verktyg även när detta program stoppas – fast då inom ramen för andra program.