FRAMTIDENS TRANSPORTER

Tåginfarkt hotar när flyget ska minska

Allt fler vill åka tåg. Men eftersatt utbyggnad av järnvägsnätet gör att det redan är fullt på spåren. En ytterligare ökning blir problematisk när allt fler tåg ska samsas på spåren. Det rapporterar DN.

Allt fler myndigheter och förvaltningar övergår till tjänsteresor med tåg inom Sverige. Men frågan är om järnvägsnätet klarar den ökade trafik som det innebär. Redan innan pandemin slog tågresandet rekord i antalet resenärer och ett flertal bansträckningar har kapaciteten redan slagit i taket. Det konstaterar Dagens Nyheter som tagit fram siffror över trafikökningen de senaste fem åren.

– SJ:s prognos är att kapaciteten kommer ta slut på ännu fler sträckor runt om i landet inom tio år, skriver tidningen.

Allt fler uppmanas ta tåget framför flyget – järnvägen räcker inte