DEN SVENSKA EXPORTEN

Svenska startup-företag får export-stöd

Startup Sweden ska hjälpa svenska tech-startup att komma in på den tyska och amerikanska marknaden, skriver Computersweden.

Tillväxtverkets insats Startup Sweden.ska syssla med utbildning och att stätta deltagande bolag få kontakt med nyckelkunder, som kan ge dem ett fotfäste på respektive marknad.

– Vi lyssnar av med våra bolag vilka marknader de vill ha stöd för att ta sig in på. Det har visat sig att USA, Tyskland och Storbritannien är attraktiva. Storbritannien och USA eftersom det är förhållandevis enkelt med språket, Tyskland eftersom det historiskt är ett stort exportland för svenska bolag, , säger Arash Sangari, programansvarig för Startup Sweden, till Computersweden.

"När det gäller Tyskland, upplever vi att Sverige har kommit längre fram i digitaliseringen”