HOTEN MOT SKOGSBRUKET

Studie: Skogsägare oroas över äganderätten

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Det största orosmolnet för Sveriges skogsägare är äganderätten, visar Skogsbarometern.

Överlag visar barometern att skogsägarna ser ljust på framtiden, men äganderätten oroar. 38 procent av skogsägarna är bekymrade över inskränkningar i äganderätten. Andelen som tror att klimatet kommer påverka det framtida skogsägandet har också ökat stort, från 15 till 24 procent.

– Som skogsägare är väder och skadeangrepp alltid en källa till oro men nu ser vi att klimatet specifikt, precis som äganderätten, bekymrar allt fler. Detta bör tas på stort allvar och vi ska ha respekt för att klimat och politik både utmanar och kan ge nya möjligheter för skogsägarna. Exempelvis kan satsningar på innovation och utveckling av nya användningsområden för skogsråvaror bidra till att skogsekonomin växer. Samtidigt behöver vi ett uthålligt skogsuttag som tar hänsyn till både skogsägarnas lönsamhet och biologisk mångfald, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog och Lantbruk, Swedbank, i en kommentar.

Skogsbarometern görs av Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna