BOMARKNADEN

”Småhus existerar inte i kommunernas planering”

Bild: FREDRIK PERSSON / TT

Småhusbebyggelse är bättre för klimatet och bomarknaden. Därför kommunerna måste ta sitt ansvar för bostadsplaneringen och överge sin fäbless för höghus, skriver företrädare för Trä- och möbelföretagen i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Turbulensen på den svenska bostadsmarknaden kan knytas till kommunernas bristande ansvarstagande, menar debattörerna. Som en nyckelaktör i bostadsplaneringen har de misslyckats med genom att inte vara lyhörd till människors behov och prioritera bygget av småhus.

Trots att Sverige har tillgång till mer byggbar makt än jämförbara europeiska byggs det en låg andel småhus. Samtidigt vill cirka 70 procent av befolkningen bo i småhus. För de svenska småhustillverkarna är möjligheterna goda att öka produktionen till det dubbla som produceras idag, men då krävs det att kommunerna tar sitt ansvar.

”Betydligt fler kan förverkliga sin dröm om att bo i ett småhus med gräsmatta, blomsterrabatter, grillhörna och kanske studsmatta och elbilsparkering inpå husknuten. Ett ökat småhusbyggande gör också att fler hyresrätter blir lediga. Bostadsbristen minskar och priserna kyls ner enligt grundläggande ekonomisk kunskap. Bostadsmarknaden går helt enkelt in i en sundare fas”, skriver debattörerna.

DS: ”Allt detta kräver att kommunerna anstränger sig, tar sitt ansvar fullt ut, släpper sin ensidiga fäbless för höghus.”