SVERIGES ENTREPRENÖRER

Små företag spelar stor roll

Andreas Göthberg, avdelningschef för företagsutveckling på Business Region Göteborg.

De små och medelstora företagen är minst lika viktiga som de stora, uppger Business Region Göteborg.

Det finns 116 000 små och medelstora företag i Göteborgsregionen. Tillsammans hade de närmare 219 000 anställda år 2020. Med andra ord spelar de en stor roll för regionens utveckling.

– De små och medelstora företagen har varit jätteviktiga för regionen historiskt och kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Företagen sysselsätter allt fler och bidrar med innovation. Dessutom är de spridda över många branscher, vilket gör näringslivet mindre sårbart, säger Andreas Göthberg, avdelningschef för företagsutveckling på Business Region Göteborg, i ett pressmeddelande.

Business Region Göteborg arbetar på många olika sätt för att fler företag ska starta, överleva och växa genom rådgivning och utbildning.

Business Region Göteborg: Små företag spelar stor roll