EU:S FRAMTID

Så ska EU snabbare slippa rysk energi

EU:s energikommissionär Kadri Simson utlovar fler åtgärder för att hjälpa till mot det stigande energipriserna. Arkivbild. Bild: Wayne Parry/AP/TT

EU (TT:s korrespondent)

Obligatoriska solpaneler på nya hus och praktiska tips till allmänheten ska hjälpa EU att snabbare bli oberoende av den ryska energin.

Med en kombination av åtgärder, döpt till Re Power EU, hoppas EU-kommissionen få bukt med det ryska gas- och oljeberoende som inte bara kostar dyra pengar, utan också göder den ryska krigsmakten i Ukraina.

I dagens stora plan ingår förslag om hårdare krav när det gäller energieffektivisering i EU och höjd målsättning för mer förnybara energikällor.

Bland annat ingår ett initiativ för att fasa in obligatoriska solpaneler i alla nya offentliga och kommersiella byggnader och även nya hyreshus.

Parallellt presenteras ännu fler nödåtgärder som medlemsländerna kan ta till på kort sikt för att hantera de stadigt stigande energipriserna.

"Exceptionella tider kräver exceptionella åtgärder och i dag presenterar vi ytterligare steg som medlemsländerna kan ta för att bekämpa de höga priserna", säger energikommissionär Kadri Simson i ett pressmeddelande.

Bland åtgärderna ingår utökade möjligheter att reglera gaspriser till hushållen och använda energiföretagens extravinster för att stötta konsumenterna.

Wiktor Nummelin/TT