KOMPETENSKRISEN

Så ska bristen på mekaniker lösas

Det råder stor brist på personbils- och lastbilsmekaniker i Sverige. Nu startas en satsning för att lösa bristen.

Bara i Göteborgsregionen saknas nära 300 mekaniker, vilket är en stor del av landets totala behov. Därför drar Göteborgsregionens kompetensnav igång en satsning där personer som har rätt kompetens för att arbeta som mekaniker, men som saknar fullständiga betyg, kan få sina kunskaper validerade.

– Det här är ett utmärkt initiativ. Branschvalidering tillvaratar individers tidigare erfarenheter och kompetens och möjliggör snabbare etablering på arbetsmarknaden. Branschvalidering möjliggör också för den enskilda individen att få bekräftelse på sin kompetens oavsett hur man förvärvat den, säger Maria Sjölin Karlsson, regionalt verksamhetsansvarig på Transportföretagen, i ett pressmeddelande.

Enligt en undersökning från Transportföretagen skulle det behövas rekryteras upp till 6 800 personer under de kommande tre åren för att tillgodose behovet av personal inom motorbranschen.

Transportföretagen: Transportföretagen och Göteborgsregionen vill råda bot på mekanikerbrist