ENERGIPOLITIK

Så kan Sverige bli globalt ledande för grön vätgas

Bild: Pontus Lundahl/TT

Energimyndigheten har lämnat sitt förslag till vätgasstrategi för Sverige. Ett steg i rätt riktning, men ambitionerna måste fortfarande höjas avsevärt, anser Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi, skriver Dagensnäringsliv.se.

Vätgas har enorm potential för framtiden. Det kan användas i klimatneutrala industrier, det går att lagra och exporteras och det kan användas i det svenska energisystemet. Energimyndigheten har fångat upp denna potential i Sverige och föreslår nu målsättningar för vätgas att bidra till ett fossilfritt Sverige år 2045. Man vill även rikta insatser för, såsom ekonomiska satsningar, för att hjälpa marknaden i ett inledningsskede.

Men det är inte tillräckligt, menar Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi. Sverige kan bli globalt ledande på marknaden för grön vätgas. Men om staten att bidra till utvecklingen av grön vätgas fullt ut är bör man också skapa bästa möjliga investeringsklimat.

Det handlar om att fånga upp de befintliga och kommande satsningarna inom näringslivet på grön vätgas och förenkla deras utveckling.

– Förslaget behöver kompletteras och ta höjd för en starkare utvecklingspotential inom området för att bidra till klimatomställningen och ta tillvara Sveriges konkurrenskraft på bästa möjliga sätt, säger Daniel Badman.

Dagens näringsliv: Sverige kan bli globalt ledande på marknaden för grön vätgas