Riktad reklam kan stävjas på nätet

Danska Margrethe Vestager är huvudansvarig för digitala frågor inom EU-kommissionen och lade fram sina förslag om de nya nätlagarna DSA och DMA i december i fjol. Nu behandlas lagarna av EU-parlamentet och ministerrådet. Arkivbild. Bild: Stephanie Lecocq/AP/TT

EU (TT:s korrespondent)

Uttalat tillstånd ska krävas för att världens nätjättar ska tillåta att kunddata används för riktad reklam. Åtminstone om EU-parlamentet får råda.

Med klar majoritet – 42 röster mot 2 och 1 nedlagd – har EU-parlamentets inremarknadsutskott slagit fast sin syn på hur en rättvis konkurrens ska kunna garanteras på nätet.

"Vi vill inte att stora företag blir större och större utan att bli bättre och på konsumenternas och den europeiska ekonomins bekostnad", konstaterar tyske kristdemokraten Andreas Schwab i ett uttalande.

Omröstningen gäller den nya nätlag som kallas DMA och som föreslogs av EU-kommissionen i december i fjol. Tanken är att lagen ska tvinga de allra största nätbolagen att garantera rättvisa förhållanden för andra företag och konsumenter som använder deras tjänster.

Riktad reklam?

Inremarknadsutskottet vill samtidigt lägga till regler för att stävja riktad reklam som baserar sig på användaruppgifter. Sådant ska bara tillåtas om det finns ett "tydligt, uttalat, förnyat och insatt samtycke", anser utskottet.

Reklamfrågan riskerar dock att stöta på motstånd från EU:s medlemsländer, som ska försöka enas om sin syn på DMA vid ett ministermöte i Bryssel på torsdag.

Därefter väntas komplicerade kompromissförhandlingar mellan ministerrådet och EU-parlamentet innan en slutlig uppgörelse är klar.

Bara storbolag

DMA är endast tänkt att gälla för de allra största bolagen i världen, preliminärt endast ett tiotal från framför allt USA och Kina.

Inremarknadsutskottets åsikt är att gränsen bör gå vid en omsättning i EU på minst åtta miljarder euro om året, ett marknadsvärde på minst 80 miljarder euro samt minst 45 miljoner unika användare i månaden – och 10 000 företagsanvändare.

Wiktor Nummelin/TT

Fakta

EU-kommissionen lade i december 2020 fram förslag på två nya digitala lagar: om digitala tjänster (DSA) och digitala marknader (DMA).

Förenklat kan DSA liknas vid spelregler för det som händer på de digitala plattformarna medan DMA ses som ett regelverk för hur de största plattformarna konkurrerar med andra mindre aktörer inom sitt specifika område.

I DSA ingår skärpta krav på att plattformar agerar mot illegalt innehåll och även hantering av illegala varor. Digitala samordnare i medlemsländerna får en övervakande roll för att se till att plattformarna agerar.

Lagförslagen behandlas i sedvanlig ordning parallellt av EU-länderna i ministerrådet och av EU-parlamentet. Båda sidor hoppas kunna ena sig på eget håll före årsskiftet, för att kunna slutföra kompromissförhandlingar under våren 2022.