BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Regeringen presenterar paket mot bedrägerier

Finansmarknadsminister Max Elger (S) håller pressträff om bedrägeriåtgärderna under torsdagsmorgonen. Arkivbild. Bild: Marko Säävälä /TT

Politik (TT)

Bedrägerier göder den organiserade brottsligheten och genererar miljardsummor i brottsvinster per år. Det konstaterar regeringen, som nu presenterar flera åtgärder för att stävja problemet.

Bedrägerier mot enskilda personer genererar cirka tre miljarder kronor i brottsvinster varje år, enligt ett pressmeddelande från regeringen. Summan uppskattas ha ökat med 49 procent på ett år.

För att få stopp på, och förebygga, bedrägerier ska regeringen tillsätta utredningar som ska överväga flera olika förslag. Bland annat om det ska införas ett nytt krav på att e-legitimationstjänster, till exempel BankID, samt clearingorganisationer, till exempel Bankgirot, ska vara skyldiga att lämna uppgifter om penningtvätt eller misstänkt penningtvätt till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

Det ska även utredas om fler typer av företag ska få delta i samverkan mot penningtvätt och om banker ska få tillgång till konto- och värdefackssystemet för att kunna säkerställa korrekta uppgifter om mottagare vid transaktioner.

Regeringen ger även Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i uppdrag att analysera kostnader för att ta fram en statlig e-legitimation.

Utredningarna ska redovisa sina uppdrag senast den 31 maj 2023 respektive i augusti 2024.

Alice Nordevik/TT