DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Nyföretagandet på rekordnivåer

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Trots pandemin har det skapats rekordmånga nya företag i Sverige det senaste året. Det visar siffror från Tillväxtanalys som If har sammanställt.

Nästan 80 000 nya företag har registrerats i Sverige det senaste året. Det är en ökning med 18 procent jämfört med 2019 och den högsta siffran på tio år, skriver försäkringsbolaget If i ett pressmeddelande.

– En viktig förklaring är troligen att kravet för aktiekapital för att kunna starta ett aktiebolag sänktes från 50 000 kronor till 25 000 kronor i januari 2020. Minskad tid till sociala aktiviteter och möjlighet att fördela sin arbetstid annorlunda under pandemin kan också ha bidragit, säger Frida Lagergren på If.

If pressmeddelande: Trots pandemin – rekordmånga nya företag senaste året