KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Ny studie: Investerare önskar se mer hållbart

Bild: Heiko Junge

Det blir allt viktigare för investerare att satsa pengar i hållbart, visar en undersökning från PwC, skriver Dagens Juridik.

79 procent av investerarna uppger att det sätt som ESG-frågorna hanteras på ett företag spelar en viktig inför ett investeringsbeslut. ESG står för Environmental, Social and Governance, och är ett begrepp som beskriver just miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

I undersökningen från PwC säger hälften av de investerare och förvaltare som har intervjuats att de undviker företag som inte genomför tillräckliga åtgärder för att ta ett större hållbart ansvar.

74 procent av investerarna menar att deras beslutsunderlag skulle vara bättre om det fanns ett gemensamt regelverk för ESG-rapportering.

Dagens Juridik: PwC har intervjuat 325 investerare och förvaltare från 43 länder har medverkat