DEN SVENSKA INDUSTRIN

Näringslivet hyllar ny industristrategi – men vill se handlingsplan

Bild: Anders Wiklund/TT

För att uppfylla Sveriges gröna och digital mål och stärka konkurrenskraften presenterar regeringen och arbetsmarknadsföreträdare Sveriges nya industristrategi Framtidens industri.

"Med Framtidens industri identifierar regeringen fyra övergripande trender i den globala utvecklingen som påverkar industrin och som ligger till grund för det fortsatta arbetet med strategin; nya stora EU-initiativ, en alltmer komplex och sammanlänkad värld, att globaliseringen bromsas in och att Covid-19-pandemins efterdyningar skapar nya förutsättningar", skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Detaljerna kring strategin presenterades under en pressträff med näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson och Teknikföretagens VD Klas Wåhlberg.

Det är välkommet och en inspirerande vision för svensk industri, säger Maria Rosendahl, näringspolitisk chef på Teknikföretagen.

Men det saknas dock konkreta inslag som kan ta visionen vidare, som specifika idéer inom energifrågan, digitaliseringen och rättssäkerhet vid tillståndsprocesser.

– Visionen är formulerad. Regeringen bör dock presentera en handlingsplan för att den ska bli verklighet, säger Maria Rosendahl.

Teknikföretagen: Teknikföretagen välkomnar regeringens industristrategi – men saknar handlingsplan

Pressmeddelande: Näringsministern presenterar Sveriges nya industristrategi