KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Mindre utsläpp och buller med eldriven lastbil

En ny eldriven lastbil med flak skapar bättre arbetsmiljö och bidrar till en renare och tystare stad.

För första gången i Sverige sätts en eldriven lastbil med flak i drift i Göteborg genom ett samarbete mellan Swerock, Kranpunkten och Volvo Lastvagnar. Fordonet bidrar både till mindre utsläpp av koldioxid och minskat buller.

Lastbilen har börjat köra inom miljözon 1 i Göteborgs innerstad och ska genomföra uppemot 20 leveranser av eldrivna hyrliftar om dagen.

– Swerock har som mål att vara klimatneutrala år 2045 och elektrifiering ligger helt i tiden. Vi har sedan tidigare har två helelektriska fordon på test i Göteborg, en betong- och en ballastbil. Utöver det har vi ett 15-tal hybridekipage som rullar runtomkring. Detta är ett steg i vårt mål att gå ifrån fossila till förnyelsebara bränslen i våra transporter, säger Mikael Johansson, avdelningschef på Swerock.