DEN SVENSKA SÄKERHETEN

Linde i Natosamtal i Bryssel

Utrikesminister Ann Linde och statsminister Magdalena Andersson vid förra veckans Natotoppmöte i Madrid. Arkivfoto. Bild: Henrik Montgomery/TT

Nato (TT)

Efter förra veckans uppgörelse med Turkiet håller Sverige och Finland i dag sina formella anslutningssamtal på Natohögkvarteret i Bryssel.

Samtalen är i praktiken en formalitet eftersom båda länderna uppfyller de krav som Nato ställer på ett blivande medlemsland. Desto viktigare är i stället de anslutningsprotokoll som sedan ska undertecknas i morgon av Sverige och Finland och de 30 nuvarande Natoländerna. När det har gjorts räknas länderna som "inbjudna medlemmar" – invitee på Natospråk – med full rätt att delta i samtliga Natomöten, dock tills vidare utan rösträtt.

Nästa steg är sedan formella godkännanden även från alla 30 Natoländers parlament – något som beräknas kunna ta mellan några månader och upp till ett år.

För Sveriges del finns utrikesminister Ann Linde (S) på plats i Bryssel, tillsammans med bland andra Jan-Olof Lind, statssekreterare på försvarsdepartementet, meddelar regeringen i ett pressmeddelande.

Wiktor Nummelin/TT