DEN AKUTA ELKRISEN

Ledare: Regeringen måste bli en seriös energiaktör

Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar. Bild: Henrik Montgomery/TT

Extremåren på energimarknaden kommer att bli normaltillstånd om Sverige inte byter riktning, skriver PM Nilsson i en Di-ledare.

Historien om hur den svenska elkrisen uppstod berättas intervjuboken ”Elsystemkrisen”. Elsystemet behöver en liknande helhetssyn och expertstyre som Sverige hade under 1950- och 60-talen då det som kom att bli världens bästa elsystem började byggas.

”Politiken behöver sätta ramar för marknaden samt ställa krav på tillförlitlighet, driftsäkerhet, fossilfrihet och krisberedskap”, skriver PM Nilsson i Di.

Regeringen måste bli en seriös energiaktör