DET SVENSKA LANTBRUKET

Lantbrukarbas varnar för "kostnadsexplosion"

Palle Borgström, ordförande för LRF, har varit i möte med lantbruksministern och efterfrågar stöd för lantbruksföretagens ökade kostnader för drivmedel och andra insatsvaror. Arkivbild. Bild: Adam Ihse/TT

Ekonomi (TT)

Högre kostnader har försatt många lantbrukare i en svårare situation. LRF:s ordförande Palle Borgström träffade landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg på måndagen.

– Vi diskuterade den kostnadsexplosion vi har sett. Det fattas en–två miljarder för lantbrukarna, säger han.

Det är priserna på diesel, konstgödsel, el och förpackningsmaterial bland annat som har medfört stora kostnadsökningar för svenska lantbrukare. Det har utvecklats till en krissituation för många köttbönder, men också för många växtodlare som inte vet om de kommer få täckning för kostnaderna om de börjar så i vår.

Efterfrågar krisstöd

LRF efterfrågar ett ekonomiskt stöd. Borgström säger att tiden är knapp, något som han tog upp i mötet med landsbygdsministern.

– Vi har också sagt och varit tydliga med att pengarna måste ut snabbt om det ska göra någon skillnad. Det är nu man fattar beslut om man ska odla kommande säsong eller inte. Besked behöver komma snart. Lantbrukarna behöver hjälp för att klara sig igenom det här.

LRF fick besked om att regeringen väntar på en rapport från Jordbruksverket som kommer på torsdag innan något beslut kan fattas.

Ser till livsmedelsförsörjningen

Swedbanks lantbruksspecialist Ulf Möller säger att kostnaderna för lantbruket har stigit ungefär 15 procent, något som får ett stort genomslag i en bransch där marginalerna ofta är små.

Lantbrukarna måste ta beslut om att odla i vår, men de kan inte veta hur intäkterna blir till hösten.

– Alla kostnader ska man ta i mars-april för att sedan se vad priset blir i september, du kan ju inte påverka ditt resultat. Du är helt styrd av omvärldsfaktorer. Så jag delar synen att det finns lantbruksföretag som funderar om de har råd att fortsätta med de här priserna, säger Möller.

Tror statlig hjälp behövs

Angående ett eventuellt krisstöd från staten tror Möller att det räcker med en signal från politiskt håll om att det kommer ett stöd, eftersom man då vågar starta vårbruket. Han lyfter att lantbruksföretagens situation i förlängningen handlar om vår livsmedelsförsörjning.

– Utifrån den situation vi lever i nu med bland annat geopolitisk osäkerhet, leveransstörningar och oförutsägbara energipriser måste vi se till att säkerställa att vi har mat på bordet här i Sverige. Det, tillsammans med de signaler vi får från lantbrukarna om de ska våga producera, gör att jag tror att staten måste vara med och lösa det här.

Tea Oscarsson/TT