KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Jernkontoret: Marknadens efterfrågan driver omställningen

Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret. Bild: Pia Nordlander

Överlappande och omfattande lagstiftning i Fit for 55 riskerar att flytta företagens fokus och resurser från klimatåtgärder till efterlevnad av detaljlagstiftning, menar Jernkontoret.

EU-kommissionens energi- och klimatpaket Fit for 55 presenterades under sommaren 2021 och innehåller förslag till justeringar av existerande EU-lagstiftningar för klimat och energi. Syftet är att de ska bli mer kompatibla med skärpta klimatmål inom EU.

Men det är inte strängare regleringar som driver omställningen utan marknadens efterfrågan, menar Jernkontoret, som är den svenska järn- och stålindustrins branschorganisation.

– Ändringsförslagen i Fit for 55 är omfattande, detaljerade och i viss mån överlappande. Det riskerar att bli kontraproduktivt för svensk industri. Resurserna, både tid och ekonomi, behöver fokusera på faktiska åtgärder som ger resultat för klimatet, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret, i ett pressmeddelande.

Järn- och stålindustrin i Sverige har nu lämnat in initiala synpunkter på förslag till förändringar på fem av de direktiv som omfattas av Fit for 55 till relevanta departement och beslutsfattare.

Jernkontoret: Järn- och stålindustrin om fem direktiv i Fit for 55