BRISTERNA I INFRASTRUKTUREN

STOCKHOLM 20210728Pressträff i regeringskansliet med infrastrukturminister Tomas Eneroth om planerna för Norrbottniabanan.Foto: Stefan Jerrevång / TT kod 60160 Bild: Stefan Jerrevång/ TT

Infrastrukturen avgörande för svenska järn- och stålföretag

Tillgång till välfungerande infrastruktur och effektiva och konkurrenskraftiga transporter är en förutsättning för att svenska järn- och stålföretag ska kunna konkurrera på världsmarknaden. Infrastrukturskulden måste bort, menar Jernkontoret.

”För järn- och stålindustrin – som exporterar merparten av produktionen till omkring 150 länder – är fungerande infrastruktur avgörande för att företagen ska kunna konkurrera globalt”, skriver Jernkontoret i ett pressmeddelande.

Organisationen har lämnat ett yttrande över förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen fram till 2033.

– Sverige är en liten, öppen och handelsberoende ekonomi där mycket stora exportvärden kommer från basindustrin. Infrastruktur och transporter måste fungera i hela Sverige och inte minst på vägar och järnvägar från våra verksamheter utanför storstadsregionerna och med långa avstånd till marknaden, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Infrastrukturskulden riskerar industrins konkurrenskraft