DEN AKUTA ELKRISEN

Het elmarknad kan kyla av villapriser

Prisutveckling på bostäder i riket januari-december 2021. Bild: Anna-Lena Lindqvist

Ekonomi (TT)

Bostadspriserna fortsätter uppåt – dock inte i samma takt som tidigare.

En ny faktor som kan bromsa utvecklingen är skyhöga elpriser, spår bedömare.

Ännu ett år med kraftigt stigande bostadspriser kan sammanfattas. Villaägare har kunnat se hur villapriset i riket stigit 14 procent under de senaste tolv månaderna (sett till och med november) och för bostadsrättspriserna är uppgången sex procent.

Den självklara frågan inför 2022 är: Kommer lyftet att hålla i sig även det kommande året?

Ja är svaret, dock inte en lika stor uppgång som föregående år, enligt såväl Michael Grahn, chefsekonom hos Danske bank, som Marcus Svanberg, vd för Länsförsäkringars fastighetsförmedling.

– Vi räknar med att priserna fortsätter att gå upp men inte i den takten som de gjort tidigare, säger Grahn och gör en bedömning om en uppgång på 3–4 procent när det gäller bostadspriserna.

Stabil utveckling

Marcus Svanbergs prognos är bostadspriserna utvecklar sig stabilt.

– Den kraftiga uppgången under pandemin fortsätter inte och vi har redan sett att den inte fortsatt i samma takt nu under hösten. Skulle jag säga en procentsiffra så skulle jag gissa omkring fem procent.

I bådas ögon finns dock en självklar bromskloss när det gäller prisutvecklingen, framförallt för villamarknaden, nämligen stigande elpriser.

– Det var dyrt i november, det kommer att bli groteskt dyrt i december och kvarstår den prislappen i januari när folk betalat alla sina julklappar och man ska leva fattigt... det är rätt många som sitter med rörliga avtal och det kommer att kännas, säger Grahn.

Han påpekar att detta inte är något som kommer bli en långsiktig faktor men ändå något som kan ge en viss press i inledningen av 2022.

– I alla fall att det uppkommer en diskussion och kan kortsiktigt påverka bostadspriserna under vintern och vårkanten. Uppgången i elpriser är värd rätt många räntehöjningar från Riksbanken, säger han som jämförelse.

Delar bilden

Marcus Svanberg berättar att mäklare redan i allt större utsträckning får frågor kring energiförsörjning.

– Det har varit diskussioner hos köpare som är bekymrade över elkostnaderna och det tror jag kommer fortsätta nästa år, vi är inte vana vid dessa höga priser och den här debatten kan bli ganska het nästa år.

Svanberg poängterar att det framför allt kan få en påverkan på främst individuella objekt på villasidan, företrädesvis de som har eluppvärmning.

– Det är klart att sådana objekt kan mycket väl drabbas prismässigt av att driftskostnaderna blir högre. Är man säljaren så kanske man ska fundera på att installera bergvärme så att man slipper ta den här diskussionen, säger han.

Andra klassiska bromsklossar för bostadspriserna är stigande räntor, något varken Marcus Svanberg eller Michael Grahn, bedömer aktuellt under 2022. Politiska åtgärder skulle också kunna förändra utsikterna men med tanke på att det är valår ses det inte som speciellt aktuellt heller.

– Det finns många argument för att att införa en fastighetsskatt men det parti som föreslår något sådant, riskerar också att tappa röster och det är i princip likadant med ränteavdraget. Därför har jag svårt att se att någon politiker tar det steget, säger Michael Grahn.

Tobias Österberg/TT

Fakta

I november var priserna på både villor och bostadsrätter oförändrade under november på månadsbasis.

På tolv månader har bostadsrättspriserna i riket stigit med sex procent.

När det gäller villor är uppgången 14 procent och för fritidshus hela 20 procent.

Källa: Svensk mäklarstatistik